WAT IS OSTEOPATHIE

_____________________________________


Osteopathie is een actieve geneeswijze.


Dit wil zeggen dat er veel vragen gesteld zullen worden, veel onderzocht, getest en hertest zal worden, veel van positie zal gewisseld worden (rechtstaan, zitten, buigen, draaien), veel actief zal moeten worden meegewerkt (ademen, spieren opspannen, tegen duwen), enzovoort …


De kans zit er ook in dat er oefeningen worden mee gegeven aan het einde van de behandeling om thuis uit de voeren. Dit wordt niet gedaan om de persoon te pesten, maar osteopathie geeft het lichaam een duw(tje) in de juiste richting. De verdere recuperatie ligt in de handen de patiënt.


De bedoeling van osteopathie is om één of meerdere specifieke klachten te verhelpen. Het is geen ontspanningsessie, dus verwacht een vorm van vermoeidheid aan het einde van de behandeling. Best is om diezelfde dag niets meer van (zware) activiteiten in te plannen.

MET WELKE KLACHTEN KAN

IK BIJ EEN OSTEOPAAT KOMEN?

_______________________________________________________De klachten waarmee je bij een osteopaat terecht kan zijn zeer gevarieerd. Dit kan gaan van de gekende nek- en lage rug pijn, naar pijn tussen de schouderbladen, in de schouders zelf of aan de voeten, knieën, heupen, handen, ellebogen, etc.


Daarnaast kan je ook voor algemenere klachten bij een osteopaat, zoals hoofdpijn of migraine, slaapproblemen of futloosheid, ademhalingsproblemen, zuurte oprispingen, darmklachten, stoelgang problemen, infertiliteitsproblemen, etc.


En aangezien dit niet enkel bij jonge volwassenen kan voorkomen, zijn dus ook ouderen, kinderen en babies meer dan welkom. Zelfs zwangere vrouwen kunnen veel deugd hebben van een bezoek aan de osteopaat.

HOE ZIT EEN

OSTEOPATHISCH CONSULT INEEN?

________________________________________________________________


Bij de eerste afspraak wordt er kennis gemaakt.


Eerst wordt de patiënt gevraagd naar: algemene gegevens, de specifieke klacht(en), de volledige medische voorgeschiedenis (om mogelijke oorzaken al te ontdekken) en naar medische beelvorming of verslagen (indien deze beschikbaar zijn, niet vergeten dus!). Dit eerste deel kan een tijdje duren, maar wordt ook enkel bij het eerste consult gedaan.


Hierna volgt het fysisch onderzoek: de specifieke klacht wordt onderzocht (om de pijnuitlokkende structuur goed te bepalen), het volledige lichaam wordt onderzocht (om linken en mogelijke oorzaken te vinden) en alle bevindingen worden op een duidelijke manier naar de patiënt overgebracht. Ook dit deel kan de eerste keer lang duren, maar worden korter bij volgende consultaties.


Tot slot wordt de patiënt uitgelegd wat de osteopaat gaat behandelen (en waarom) en kan deze beginnen behandelen (indien de patiënt ermee akkoord gaat). Op het einde van de behandeling worden (indien nodig) oefeningen en adviezen meer naar huis gegeven.


Voor het vertrekken wordt er nog afgerekend en indien nodig een nieuwe afspraak gemaakt.

WAT MAG IK VERWACHTEN?

_________________________________________________Een behandeling duurt 60 minuten en kost €50. Verder heb je geen enkele kost aan de osteopaat.


Afhankelijk van jouw mutualiteit wordt osteopathie meer of minder terugbetaald. Dit kan je best zelf eens nakijken bij jouw mutualiteit.


Ondertussen hebben OZ en Partena ook een dienst die Medicalia heet. Deze betaalt naast het normale terugbetalingstarief nog eens tot €1500 terug op jaarbasis. Zeker eens de moeite waard om na te kijken! De link vindt je terug onder Contact - Interessante sites

WAT WORDT ER VAN MIJ VERWACHT?

_______________________________________________________________


In de eerste plaats dat de afspraak nagekomen wordt. Lukt dat niet (de reden maakt niet uit) is dat geen probleem! Laat dit op z'n minst 24u op voorhand weten. Zo kan iemand anders jouw plaats innemen en staat de therapeut niet met zijn duimen te draaien.


Zoals hierboven vermeldt, indien er doorverwijsbrieven of verslagen van dokters of specialisten beschikbaar zijn, mag je die zeker mee nemen! Wat jullie niet verstaan kunnen wij vertalen zodat jullie ook mee zijn.


Bij de osteopaat zal jou gevraagd worden om je uit te kleden tot op het ondergoed (die mag je aan houden). Dit is nodig om kleine verschillen in houding en huidoppervlak te kunnen observeren. Met kleren aan is dit niet mogelijk. Draag dus iets dat comfortabel en mobiel is. Vermijdt liefst slips met een dikke rekker/band. Dit kan sterk in de weg zitten bij behandelingen rond het bekken.


Het meest belangrijke van een behandeling is de samenwerking van de patiënt. Wij als therapeut (en dit geldt niet enkel binnen de osteopathie) kunnen enkel ons deel doen. Als er dus aan jou wordt gevraagd om bepaalde oefeningen thuis te doen, of dingen bij te houden en op te schrijven, doe dit dan ook. Want uiteindelijk zijn jullie verantwoordelijk voor de grootste verbetering in jullie lichaam, en wij als therapeut kunnen jullie hier enkel in ondersteunen.

GESCHIEDENIS VAN DE OSTEOPATHIE

_________________________________________________________________


Osteopathie is ontstaan bij de amerikaanse arts Andrew Tayler Still in 1874. De verschillende componenten waar Osteopathie uit bestaat bestonden al eerder, maar zijn door Andrew T. Still samen gebundeld in de geneeswijze (en dus ook het woord) Osteopathie. Vanaf dat moment heeft hij zijn leven eraan gewijd om zich te verdiepen in de onderzoeksmethoden en behandeleswijzen volgens de osteopathische principes, als deze ook te verbeteren.


Het woord zelf is een combinatie van de latijnse termen 'os' (wat bot betekent), en 'pathos' (wat ziekte betekent). Letterlijk vertaald wil dit zeggen dat 'osteopathie' staat voor "ziekte van de beenderen'. Wat eigenlijk helemaal niet het geval is. Osteopathie focust zich niet op de ziekten van de beenderen of zelfs van het lichaam, maar wel op de kwaliteit en mobiliteit van de verschillende soorten weefsels van het lichaam.

WAT IS HET IDEE ACHTER OSTEOPATHIE?

___________________________________________________________________


Andrew T. Still was ervan overtuigd dat veel lichaamsklachten hun oorsprong kennen in bewegingsverliezen van weefsels, dit zowel lokaal als elders in het lichaam. Deze bewegingsverliezen zorgen voor een daling van de kwaliteit van de omliggende weefsels en op lange termijn voor pijn. Hij geloofde dat deze bewegingsverliezen opgelost konden worden van buitenaf en dat er dus geen invasieve methoden aan te pas moesten komen. Hierbij leerde hij om goed met zijn handen en vingers de verschillende soorten weefsels aan te voelen om zo deze bewegingsbeperkingen op te zoeken en deze te behandelen.

 

Zoals zojuist vermeld is Osteopathie dus een manuele therapie, waarbij handen, voelen, het opzoeken van bewegingsbeperkingen, en veel meer centraal staat. Mee in dit lijstje komt natuurlijk op de eerste plaats de kennis die de osteopaat heeft. Deze kennis is afkomstig van boeken als anatomie, fysiologie, pathologie, neurologie, embryologie, en alle andere boeken die ook dokters, kinesisten, podologen, etc. in hun handen hebben gehad en hebben moeten studeren. Zonder een grondige wetenschappelijke achtergrond kan een osteopaat noch deftig onderzoeken, noch deftig behandelen.

HOE INTEGREERT

OSTEOPATHIE DIT IN DE PRAKTIJK?

_________________________________________________________________


Osteopathie bekijkt het lichaam als een geheel en dit geheel bestaat uit drie systemen (zie lager). Zolang deze systemen in evenwicht zijn, bevindt het lichaam zich in een staat van homeostasis (zoals gekend uit de fysiologie). Zodra één van deze systemen overbelast wordt of minder goed functioneert, raakt het geheel uit evenwicht en lijden alle drie de systemen hieronder. In het begin kan zo'n onevenwicht klachtenloos verlopen omdat het lichaam voldoende compensatiemogelijkheden heeft om deze problemen op te vangen. Maar met de tijd verergeren de problemen, raken de compensatiemogelijkheden op en begint het lichaam zichzelf te overdoen. Op dit moment beginnen de klachten op te komen, meestal pijn.

 

De drie systemen, waar eerder over gesproken is, zijn

 

1) het musculoskeletale (beenderen, gewrichten, ligamenten, spieren, bindweefsel, etc.)

2) het viscerale (hart, longen, maag-darmsysteem, voortplantingsstelsel, immuniteitstelsel, etc., kortom alle organen van het lichaam)

3) het cranio-sacrale (schedel, wervelkolom, heiligbeen, centraal zenuwstelsel, vliezen rond hersenen en ruggenmerg, etc.)

 

In de eerste plaats tracht de osteopaat te achterhalen welke structuur de pijn precies uitlokt en te kijken waarom deze structuur pijn doet. Bijvoorbeeld, de pijn-uitlokkende structuur kan een spier zijn, maar wat is er dan mis met deze spier? De spier kan gespasmeerd zijn, kan overrokken zijn, kan kleine scheurtjes bevatten, kan ontstoken zijn, etc.

 

In de tweede plaats wordt achterhaald waarom de pijn-uitlokkende structuur in deze toestand is, wat dus de oorzaak is? Komt die spasme door overtraining? Of komt de rek van die spier doordat zijn oorsprong en aanhechting verder van elkaar staan dan normaal? Is de spier ontstoken omdat er een metabool probleem is waardoor alle afvalstoffen in die spier(en) terecht komen? Ook hier tracht de osteopaat een antwoord op te vinden. Wat is uiteindelijk het nut van een klacht te behandelen als de oorzaak hiertoe onveranderd blijft…?

 

Tot slot gaat de osteopaat door middel van een osteopathische behandeling proberen het lichaam terug in die evenwichtige staat te brengen, de homeostase. Hierbij maakt de osteopaat gebruik van het zelfgenezend vermogen van de patiënt. Dit houdt concreet in dat als het probleem van de patiënt een bewegingsverlies is in één van zijn/haar weefsels, dan zal dat verlies ervoor zorgen dat bepaalde structuren overbelast raken en zo pijn uitlokken. Als de therapeut ervoor kan zorgen dat het bewegingsverlies van dat weefsel wordt herwonnen, dan zal die overbelasting van andere structuren stoppen, en hiermee ook de pijn die daardoor werd uitgelokt. Dit is het zelfgenezend vermogen van de patiënt.

WELKE TECHNIEKEN WORDEN GEBRUIKT

TIJDENS EEN OSTEOPATHISCHE BEHANDELING?

__________________________________________________________________________________


Er zijn harde technieken, er zijn zachte technieken, en er is alles tussenin.

De keuze van het soort techniek is afhankelijk van de type klacht, de type patiënt, en in sommige gevallen de type therapeut.

 

Een blokkade is effectiever behandeld met een manipulatie dan met een positional release (tenzij het niet te manipuleren valt). Een viscerale klacht kan niet gemanipuleerd worden en vraagt hierbij dus een zachtere techniek.

 

Een sporter die gewend is om zijn lichaam tot het uiterste te drijven, of een bouwvakker die gewend is om zijn lichaam sterk te belasten, zullen eerder hardere technieken nodig hebben zoals manipulaties en mobilisaties om een goed effect te ervaren van de behandeling. Iemand met darmklachten, een whiplash, sinusproblemen of hoofdpijn heeft eerder zachtere technieken nodig zoals positional release of fasciale technieken.

 

Alhoewel dit niet gestimuleerd wordt, heeft elke therapeut een bepaalde voorkeur betreffende technieken en gaan ze deze eerder uitvoeren dan andere. Bijvoorbeeld, sommige therapeuten hebben moeite met zachte technieken en werken daarom liever met sporters. Andere therapeuten kunnen niet zo goed manipuleren en behandelen liever mensen met viscerale klachten. Elke osteopaat wordt allerlei soorten technieken aangeleerd, en elke osteopaat leert zich verfijnen in allerlei technieken, maar het is de bedoeling dat ze al de aangeleerde technieken onderhouden en goed onder de knie hebben.

 

De meest voorkomende technieken bij osteopaten zijn

- manipulaties en mobilisaties

- viscerale technieken

- rekken van spieren

- etc. (positional release, fasciale technieken, …)

KLACHTENLIJST

_______________________________


Hier vindt je een klein overzichtje van de klachten waarbij een osteopaat hulp kan bieden.


Algemene klachten kunnen zijn

  • allerlei nek- en rugklachten (pijn, stijfheid, trekkend gevoel, bewegingsbeperking, etc.)
  • allerlei buikklachten (opgeblazen gevoel, krampen, winderigheid, diarree, constipatie, etc.)
  • allerlei klein bekken klachten (pijn tijdens of buiten de menstruatie, plasproblemen, bekkenbodemzwakte of spasme, etc.)
  • allerlei klachten aan ledematen (pijn, bewegingsbeperking, uitstraling, tintelingen, slapend gevoel, etc.)


Specifiekere klachten kunnen zijn:

VOORZIJDE


sinusitis / rhinitis

oorontstekingen

kaakproblemen

hoofdpijn

migraine

terugkerende hoest

of longproblemen

koude / klamme voeten

witte / blauwe voeten

voetkrampen

pijn achter borstbeen

reflux of zuuroprispingen

liespijn

heuppijn

(onder)buikpijn

menstruatiepijn

opgeblazen gevoel

diarree / constipatie

flatulentie / incontinentie

ACHTERZIJDE

misselijkheid

draaiingen

braakneigingen

nekpijn

stijve nek

kniepijn

blokkerende knie

krampen t.h.v. kuit

lage rugpijn

stijve lage rug

krampen t.h.v. bovenbeen

pijn tussen schouderbladen

schouderpijn

uitstraling in het been

pijn in de flanken

Bij het vermoeden of ontdekken van een structureel probleem wordt de patiënt doorgestuurd naar de huisdokter met een verslag en een aanvraag tot doorverwijzing naar de nodige instantie.